DRUHY PROVEDENÍ

Automotive TopCooling
(Střešní chlazení)

EuroResfriar se vyrábí ve dvou typech – 12 a 24 V. Pro potřebu zemědělství bude vyvinuta speciální verze, která bude mít zvláštní obložení filtru odolné proti prachu.